Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ-ХХ століття)

Скопцова Олена Михайлівна

Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ-ХХ століття)

2017

Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ-ХХ століття) [Текст]: монографія / О. М. Скопцова; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Ліра-К, 2017. - 180 с.

К2-198483

B монографії розкрито особливості і національні стилістичні ознаки народного хорового виконавства, запропоновано його класифікацію за формами і художньо-структурними типами, розроблено критерії виконавського професіоналізму, узагальнено характерні ознаки народного хору, ансамблю пісні і танцю, театру пісні і танцю, фольклорного ансамблю, виявлено особливості народної виконавської манери як важливої складової народного хорового мистецтва, уточнено основні поняття і терміни. Здійснено аналіз творчості професійних народних хорових колективів у загальному` контексті розвитку української хорової культури і композиторської творчості другої половини ХХ ст., виявлено провідні тенденції розвитку народного хорового мистецтва на початку ХХІ століття.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться питанням становлення та особливостями розвитку народного хорового виконавства в Україні кінця ХІХ-ХХ століття.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання