Кобижча Наталія Іванівна

Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект

2017

Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект [Текст]: монографія / Н. І. Кобижча; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Ліра-К, 2017. - 203 с.

К2-198457

У монографії досліджено питання особливостей формування світоглядних засад і змісту культурницької діяльності Бориса Грінченка.

Автором монографії виявлено зв'язок освітньо-просвітницьких ідей Б. Грінченка з тогочасною європейською педагогічною наукою й освітянською практикою. Розкрито специфіку відображення української ментальності в художній творчості Б. Грінченка. З’ясовано роль Б. Грінченка у становленні культурної антропології як самостійної галузі вітчизняного наукового знання.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями пов’язаними з розкриттям культурницької діяльності Бориса Грінченка.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання