Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект

Кобижча Наталія Іванівна

Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект

2017

Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект [Текст]: монографія / Н. І. Кобижча; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Ліра-К, 2017. - 203 с.

К2-198457

У монографії досліджено питання особливостей формування світоглядних засад і змісту культурницької діяльності Бориса Грінченка.

Автором монографії виявлено зв'язок освітньо-просвітницьких ідей Б. Грінченка з тогочасною європейською педагогічною наукою й освітянською практикою. Розкрито специфіку відображення української ментальності в художній творчості Б. Грінченка. З’ясовано роль Б. Грінченка у становленні культурної антропології як самостійної галузі вітчизняного наукового знання.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями пов’язаними з розкриттям культурницької діяльності Бориса Грінченка.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання