У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни

Тріпутіна Наталія Петрівна

У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни

2018

Тріпутіна Н. П. У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни [Текст]: монографія / Наталія Тріпутіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків: Золоті сторінки, 2018. - 351 с.: іл. - З автографом авт. - Бібліогр.: с. 327-339 та в підрядк. прим.

К3-64255

У монографії, базованій на великому масиві уперше введених до наукового обігу різнопланових джерел, розглянуто основні сфери життєдіяльності Харкова часів радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. та його повоєнного відродження. У центрі уваги стоїть місто як органічне поєднання і взаємодія матеріальних складових (зокрема комунальної інфраструктури) та життя його мешканців.

Видання адресоване науковцям та широкому колу читачів, які цікавляться історією Харкова. Сподіваємося, що воно спонукатиме їх до нових досліджень Українського Краєзнавства та історичної урбаністики.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у листопаді 2018

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання