Авторське право і суміжні права в Європі

Капіца Юрій Михайлович

Авторське право і суміжні права в Європі

2012

Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі [Текст] = Copyright and Related Rights in Europe: [монографія] / Капіца Ю. М., С. К. Ступак, О. В. Жувака; Центр інтелект. власності і передачі технологій, Нац. акад. наук України. - Київ: Логос, 2012. - 693 с. - Бібліогр.: с. 558-591 та у підряд. прим.

К3-64269

У монографії досліджується законодавство Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав, практика його застосування, негармонізоване авторське правове законодавство держав-членів, формування системи охорони авторського права і суміжних прав у Європі під впливом діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, інституцій Європейського Союзу та Ради Європи. Наведені результати порівняльного аналізу законодавства України та ЄС. Аналізуються проблеми становлення інституту авторського права і суміжних прав в Україні.

Публікуються директиви та регламенти Європейського Союзу у сфері охорони авторського права і суміжних прав та захисту прав інтелектуальної власності.

Монографія спрямована на фахівців, що працюють y сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторів, виконавців, виробників фонограм, фахівців організацій мовлення, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у листопаді 2018

 

Останні надходження

Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
Іздрик, Юрій Романович
Литвинов, Анатолій Леонідович
Олланд, Франсуа
Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання