Авторське право і суміжні права в Європі

Капіца Юрій Михайлович

Авторське право і суміжні права в Європі

2012

Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі [Текст] = Copyright and Related Rights in Europe: [монографія] / Капіца Ю. М., С. К. Ступак, О. В. Жувака; Центр інтелект. власності і передачі технологій, Нац. акад. наук України. - Київ: Логос, 2012. - 693 с. - Бібліогр.: с. 558-591 та у підряд. прим.

К3-64269

У монографії досліджується законодавство Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав, практика його застосування, негармонізоване авторське правове законодавство держав-членів, формування системи охорони авторського права і суміжних прав у Європі під впливом діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, інституцій Європейського Союзу та Ради Європи. Наведені результати порівняльного аналізу законодавства України та ЄС. Аналізуються проблеми становлення інституту авторського права і суміжних прав в Україні.

Публікуються директиви та регламенти Європейського Союзу у сфері охорони авторського права і суміжних прав та захисту прав інтелектуальної власності.

Монографія спрямована на фахівців, що працюють y сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторів, виконавців, виробників фонограм, фахівців організацій мовлення, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у листопаді 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання