Образ жінки у творчості Олекси Новаківського

Волошин, Любов Василівна

Образ жінки у творчості Олекси Новаківського

2018

Волошин, Любов Василівна.
Образ жінки у творчості Олекси Новаківського [Текст] : [монографія] / Любов Волошин ; Нац. музей ім. А. Шептицького. - Львів ; Харків : Савчук О. О., 2018. - 365, [2] с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Імен. покажч. : с. 361-364. - ISBN 978-617-7538-16-4 (у паліт.)

К5-28035

Пропонована увазі читача монографія Любов Волошин, - довголітньої дослідниці творчості Олекси Новаківського, заслуженого діяча мистецтв України, - присвячена ще
одній яскравій сторінці у творчому доробку цього визначного українського художника.
Автор праці, опираючись на чисельні літературні та архівні джерела, вперше у вітчизняній літературі насвітлює принципово важливу у творчості Опекси Новаківського роль жіночих образів, що були для нього улюбленим засобом поетичного іносказання та символістської трансформації реальності. В образах жінок митець втілював свої найбільш
масштабні за думкою, програмні творчі задуми, в яких знайшли вираз основи його духовного світогляду та національні ідеали. Жінка персоніфікувала у його творах такі складні для візуального зображення теми, як неоромантична візія національного відродження України, рефлексії над сенсом життя та трагізмом людського призначення, погляди на жіноче начало, як носія життєдайних сил природи та ірраціональної влади еросу, роздуми про красу материнства та інші. У книзі проаналізовано також майстерність Новаківського, як портретиста жінок - його сучасниць, що нерідко були особистостями великого характеру та складної драматичної долі.
У праці вперше в Україні публікується низка закордонних малярських творів
Олекси Новаківського, а також малознаних його рисунків.
Книга адресована дослідникам-мистецтвознавцям, студентам вищих художніх учбових закладів, культурологам та усім шанувальникам мистецтва.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у грудні 2018

 

Останні надходження

Тараріна, Олена Володимирівна
Савочка, Антон
Еріксон, Томас
Берд, Майкл
Клочко, Діана
Бразелл, Дерек
Емброуз, Ґевін
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання