Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

2018

Вінницький торговельно-економічний інститут. Студентське наукове товариство "Ватра".
Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 200- -
Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Acrobat Reader ; pdf формат.
Вип. 47-61 : Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України : пошук молодих : зб. наук. пр. VII Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 26 квіт. 2018 р. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. 17-19 верес. 2018 р. : у 2 ч. - 2018.

Х3-3683

Фонд залу електронних документів
Надійшло у січні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання