Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

2018

Вінницький торговельно-економічний інститут. Студентське наукове товариство "Ватра".
Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 200- -
Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Acrobat Reader ; pdf формат.
Вип. 47-61 : Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України : пошук молодих : зб. наук. пр. VII Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 26 квіт. 2018 р. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. 17-19 верес. 2018 р. : у 2 ч. - 2018.

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання