Місцеві фінанси

2015

Місцеві фінанси [Текст]: підручник / [О. Б. Жихор, О. П. Кириленко, О. М. Тридід та ін.]; за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко; Ун-т банк. справи Нац. банку України. - Київ: УБС НБУ, 2015. - 579 с.

К2-184919

У підручнику розкрито концептуальні засади, нормативно-праве забезпечення та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. Значну увагу приділено місцевим бюджетам як основі фінансової бази місцевих органів влади, а саме формуванню дохідної частини та системі видатків місцевих бюджетів. Розкрито проблеми реформування малобюджетних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку держави. Розглянуто організацію бюджетного процесу та повноваження його учасників па місцевому рівні. Проаналізовано стан розвитку місцевих інститутів, зокрема фінансів підприємств комунального господарства і житлово-експлуатаційного комплексу, та механізми їх дії. Розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано подальші шляхи його з ас то сукання в Країні.

Для студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитної системи.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання