Місцеві фінанси

2015

Місцеві фінанси [Текст]: підручник / [О. Б. Жихор, О. П. Кириленко, О. М. Тридід та ін.]; за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко; Ун-т банк. справи Нац. банку України. - Київ: УБС НБУ, 2015. - 579 с.

К2-184919

У підручнику розкрито концептуальні засади, нормативно-праве забезпечення та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. Значну увагу приділено місцевим бюджетам як основі фінансової бази місцевих органів влади, а саме формуванню дохідної частини та системі видатків місцевих бюджетів. Розкрито проблеми реформування малобюджетних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку держави. Розглянуто організацію бюджетного процесу та повноваження його учасників па місцевому рівні. Проаналізовано стан розвитку місцевих інститутів, зокрема фінансів підприємств комунального господарства і житлово-експлуатаційного комплексу, та механізми їх дії. Розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано подальші шляхи його з ас то сукання в Країні.

Для студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитної системи.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання