Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI - XVIII століть

Ситий Ігор Михайлович

Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI - XVIII століть

2017

Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI - XVIII століть [Текст]: [монографія] / Ігор Ситий. - Київ: Темпора, 2017. - 969, [2] с.: іл.

К4-27453

У монографії досліджуються печатки доби Гетьманщини та пов'язані з ними емблеми, знаки й символи. Сфрагіси були обов'язковим елементом суспільного життя козацької держави. Проте усе їх різноманіття лишається малодослідженим, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько-політичного життя Гетьманщини — однієї з історичних форм української державності. У дослідженні простежено історію сфрагістичних пам'яток Гетьманщини від державних до корпоративних та особистих, встановлено їхні загальні та відмінні риси, проведено аналіз основних суспільно-політичних закономірностей функціонування печаток Козацької доби та подано характеристику їх як особливого різновиду пам'яток матеріальної культури.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у січні 2019

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання