Михайло Грушевський.

Шаповал Юрій Іванович

Михайло Грушевський. ''Я сам прийшов до політики через історію...''

2018

Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський. ''Я сам прийшов до політики через історію...'' [Текст] / Юрій Шаповал, Ігор Верба; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: Парламентське вид-во, 2018. - 493 с.: іл. - (Політичні портрети ).

К3-64503

Видання присвячено політичному і державному діячеві, визначному вченому академіку Михайлу Грушевському (1866-1934). Змальовуючи його портрет, життєвий шлях, політичні уподобання, дослідницьку і науково-організаційну діяльність, автори книга спираються на здобутки сучасного грушевськознавства, використовують архівні документи, зокрема й недоступні в попередні роки. Видання ілюстроване.

Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
Іздрик, Юрій Романович
Литвинов, Анатолій Леонідович
Олланд, Франсуа
Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання