Михайло Грушевський.

Шаповал Юрій Іванович

Михайло Грушевський. ''Я сам прийшов до політики через історію...''

2018

Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський. ''Я сам прийшов до політики через історію...'' [Текст] / Юрій Шаповал, Ігор Верба; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: Парламентське вид-во, 2018. - 493 с.: іл. - (Політичні портрети ).

К3-64503

Видання присвячено політичному і державному діячеві, визначному вченому академіку Михайлу Грушевському (1866-1934). Змальовуючи його портрет, життєвий шлях, політичні уподобання, дослідницьку і науково-організаційну діяльність, автори книга спираються на здобутки сучасного грушевськознавства, використовують архівні документи, зокрема й недоступні в попередні роки. Видання ілюстроване.

Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання