Українські художники: з відлиги до Незалежності

Скляренко Галина Яківна

Українські художники: з відлиги до Незалежності

2018

Скляренко Г. Я. Українські художники: з відлиги до Незалежності [Текст]: [монографія: у 2 кн.] / Г. Я. Скляренко; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - К.: ArtHuss, 2018 - . - (Українське мистецтво XX-XXI).

Кн. 1. - 2018. - 277, [2] с.: іл.

К3-64504

Присвячена українському мистецтву другої половини XX століття, книга висвітлює процеси його поступу через творчі біографії видатних художників кількох поколінь — з відлиги до Незалежності. Уважний аналіз мистецтва кожного з них — живопису, графіки, скульптури, фотографії, нових концептуальних практик — дає можливість не лише певною мірою реконструювати складні колізії та суперечності епохи, ту еволюцію, якої зазнали уявлення про мистецтво у вітчизняному художньому середовищі у пізньорадянські десятиліття, а й висвітлити особливості культурно-мистецьких процесів в Україні, зокрема, неоднозначне розшарування творчих сил у офіційному та неофіційному просторі, вплив на мистецтво ідеологічних коливань у суспільно-культурному кліматі країни, індивідуальне осмислення національних традицій та світового художнього досвіду. Творчість кожного з представлених у книзі художників постає як яскраве та своєрідне явище, що у свій спосіб не лише віддзеркалювало свій час, а й надавало йому нового змісту. Видання розраховане на істориків мистецтва, критиків, художників та зацікавлених читачів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання