ДСТУ 33.203:2005 Об’єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти архітектури та містобудування

ДСТУ 33.203:2005 Об’єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти архітектури та містобудування

2007

ДСТУ 33.203:2005 Об’єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти архітектури та містобудування [Текст]. – Офіц. вид. – Увед. вперше; чинний від 2007-01-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – VI, 20 с. – (Страховий фонд документації)

Ст2-80

Стандарт установлює порядок створення страхового фонду документації (СФД) України на об’єкти культурної спадщини незалежно від форми власності на них. Вимоги цього стандарту поширюються на об’єкти архітектури та містобудування, які занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та щойно виявлені об’єкти архітектури та містобудування, визначені об’єкти культурної спадщини і, відповідно до законодавства України, підлягають охороні.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
Вітмор Джон
Тичина Андрій Геннадійович
Ґеральнік Пітер
Маслійчук Володимир Леонтійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання