Електронні копії документів. Загальні вимоги

Електронні копії документів. Загальні вимоги

2013

Електронні копії документів. Загальні вимоги [Текст]. - Офіц. вид. - На заміну Уведено вперше; Введ. з 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2013. - III, 7 с. - (Страховий фонд документації) (Національний стандарт України).

Ст2-58

Стандарт установлює загальні вимоги до виготовлення копій документів страхового фонду на електронних носіях. Поширюється на електронні копії документів, які містять алфавітно-цифрову та креслярсько-графічну інформацію.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Сверстюк Євген
Ушкалов Леонід Володимирович
Хромець Віталій Леонідович
Стяжкіна Олена
Енаф Марсель
Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання