Електронні копії документів. Загальні вимоги

Електронні копії документів. Загальні вимоги

2013

Електронні копії документів. Загальні вимоги [Текст]. - Офіц. вид. - На заміну Уведено вперше; Введ. з 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2013. - III, 7 с. - (Страховий фонд документації) (Національний стандарт України).

Ст2-58

Стандарт установлює загальні вимоги до виготовлення копій документів страхового фонду на електронних носіях. Поширюється на електронні копії документів, які містять алфавітно-цифрову та креслярсько-графічну інформацію.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання