Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів

Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів

2018

Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Кухарчук [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер ; Acrobat Reader 6.0+.

 

Останні надходження

Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
Мочернюк Наталія Дмитрівна
Геніш Олександр Віталійович
Бурбело, Михайло Йосипович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання