Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів

Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів

2018

Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Кухарчук [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер ; Acrobat Reader 6.0+.

Х3-3715

Фонд залу електронних документів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання