Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні

2018

Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська, В. М. Мороз, Л. М. Грень та ін.; Нац. ун-т цив. захисту України. - Харків: НУЦЗУ, 2018. - 251 с.

К2-200647

В монографії досліджено науково-теоретичні засади державного управління розвитком питання в Україні, зокрема теоретичні напрацювання щодо формування гендерно-узгодженої державної політики, особливостей становлення професійної жіночої освіти в розрізі історичної ретроспективи. Визначена роль державного управління розвитком трудового потенціалу на основі паритету, а також проаналізовано стан функціонування нормативно-правового механізму державного управління гендерного підходу в українському суспільстві. Обґрунтовано напрямки розвиту механізму державного правління трудовим потенціалом з позиції забезпечення гендерної рівності, а також удосконалення його нормативно-правової бази шляхом упровадження стратегії державно-управлінського впливу в цій сфері.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2019

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
Герцик Андрій Мирославович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання