Система маркетингу закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика

Жегус Олена Валентинівна

Система маркетингу закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика

2018

Жегус О. В. Система маркетингу закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика [Текст]: монографія / О. В. Жегус; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: Іванченко І. С., 2018. - 370 с.: іл.

К2-201116

У монографії досліджено й узагальнено світовий і вітчизняний практичний досвід маркетингу у сфері вищої освіти, на цій основі розроблено теоретико-методологічні основи формування системи маркетингу в закладах вищої освіти. Особливу увагу приділено розвитку термінологічного апарату, обґрунтовано сучасну парадигму маркетингу у сфері вищої освіти, запропоновано концептуальну модель системи маркетингу в закладах вищої освіти та методологічні принципи її формування. Розроблено концепцію та подано результати комплексного дослідження маркетингової діяльності закладів вищої освіти. Надано практичні рекомендації щодо формування маркетингової політики просування продуктів вищої освіти.

Матеріали призначено для широкого кола науково-педагогічних працівників, керівників закладів вищої освіти, аспірантів, студентів, а також керівників і працівників державних органів влади.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у квітні 2019

 

Останні надходження

Райх Девід
Забужко Оксана Стефанівна
Мартін Джордж
Рідлі Метт
Несбьо Ю
Чосер Джеффрі
Еріксен Томас Гілланд
Парахонський Борис Олександрович
Пелеш Кир Юліян
Провост Фостер
Фрідман Девід
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання