Фізика у таблицях

Фізика у таблицях

2018

Фізика у таблицях [Текст]: навч. посіб. / І. Р. Зачек [та ін.]; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. - 154 с.: іл.

К5-28610

Зміст посібника відповідає робочим програмам навчальної дисципліни “Фізика” для бакалаврів усіх спеціальностей, що вивчають курс на кафедрі фізики, у посібнику подані фізичні закони, основні визначення, формули. Терміни тощо. Зручне компонування та розташування матеріалу у вигляді таблиць полегшує роботу, посібник допоможе студентам з різним початковим рівнем підготовки узагальнити і систематизувати знання з фізики, вдосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2019

 

Останні надходження

Сверстюк Євген
Ушкалов Леонід Володимирович
Хромець Віталій Леонідович
Стяжкіна Олена
Енаф Марсель
Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання