Фізика у таблицях

Фізика у таблицях

2018

Фізика у таблицях [Текст]: навч. посіб. / І. Р. Зачек [та ін.]; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. - 154 с.: іл.

К5-28610

Зміст посібника відповідає робочим програмам навчальної дисципліни “Фізика” для бакалаврів усіх спеціальностей, що вивчають курс на кафедрі фізики, у посібнику подані фізичні закони, основні визначення, формули. Терміни тощо. Зручне компонування та розташування матеріалу у вигляді таблиць полегшує роботу, посібник допоможе студентам з різним початковим рівнем підготовки узагальнити і систематизувати знання з фізики, вдосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2019

 

Останні надходження

Марчук, Іван Степанович
Синявський, Олекса Наумович
Погребняк, Марина Миколаївна
Кропивко, Ірина Валентинівна
Приятельчук, Олена Анатоліївна
Гуменюк, Надія Павлівна
Mykhaylenko, Valery V.
Єсаулов, Сергій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання