Кіт Олег Миколайович

Медсестринство в хірургії

2015

Кіт О. М. Медсестринство в хірургії [Текст]: [підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації] / О. М. Кіт, А. О. Боб, С. О. Коноваленко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2015. - 623 с.: іл.

К4-24403

Підручник створений відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціалістів та програми з медсестринства в хірургії для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, затверджених Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України. На сучасному рівні висвітлені основні питання профілактики хірургічної інфекції, асептики і антисептики, інфузійно-трансфузійної терапії, перебігу ранового процесу, лікування ушкоджень та спеціальні питання хірургічної патології. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, її клінічні ознаки, детально викладені методика надання першої медичної допомоги при невідкладних станах в хірургії й принципи подальшого лікування. У підручнику синтезовано кращі традиції хірургічної школи й матеріали сучасних досягнень медичної науки. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання