Кіт Олег Миколайович

Медсестринство в хірургії

2015

Кіт О. М. Медсестринство в хірургії [Текст]: [підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації] / О. М. Кіт, А. О. Боб, С. О. Коноваленко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2015. - 623 с.: іл.

К4-24403

Підручник створений відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціалістів та програми з медсестринства в хірургії для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, затверджених Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України. На сучасному рівні висвітлені основні питання профілактики хірургічної інфекції, асептики і антисептики, інфузійно-трансфузійної терапії, перебігу ранового процесу, лікування ушкоджень та спеціальні питання хірургічної патології. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, її клінічні ознаки, детально викладені методика надання першої медичної допомоги при невідкладних станах в хірургії й принципи подальшого лікування. У підручнику синтезовано кращі традиції хірургічної школи й матеріали сучасних досягнень медичної науки. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання