Теорія систем масового обслуговування

Литвинов, Анатолій Леонідович

Теорія систем масового обслуговування

2018

Литвинов, Анатолій Леонідович.
Теорія систем масового обслуговування [Текст] : навч. посіб. / А. Л. Литвинов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 141 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 137-139. - ISBN 978-966-695-473-5

К2-201731

Викладено базові положення та методи аналізу систем масового обслуговування. Доведена необхідність використання теорії черг для аналізу ймовірнісних процесів у комп’ютерних системах.
Наведено математичний апарат і базові методи, що використовується в теорії масового обслуговування. Проведені викладки доведено до розрахункових формул. Матеріал супроводжується значною кількістю реальних прикладів.
Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за напрямом «Комп’ютерні науки».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Тараріна, Олена Володимирівна
Савочка, Антон
Еріксон, Томас
Берд, Майкл
Клочко, Діана
Бразелл, Дерек
Емброуз, Ґевін
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання