Теорія систем масового обслуговування

Литвинов, Анатолій Леонідович

Теорія систем масового обслуговування

2018

Литвинов, Анатолій Леонідович.
Теорія систем масового обслуговування [Текст] : навч. посіб. / А. Л. Литвинов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 141 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 137-139. - ISBN 978-966-695-473-5

К2-201731

Викладено базові положення та методи аналізу систем масового обслуговування. Доведена необхідність використання теорії черг для аналізу ймовірнісних процесів у комп’ютерних системах.
Наведено математичний апарат і базові методи, що використовується в теорії масового обслуговування. Проведені викладки доведено до розрахункових формул. Матеріал супроводжується значною кількістю реальних прикладів.
Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за напрямом «Комп’ютерні науки».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Марчук, Іван Степанович
Синявський, Олекса Наумович
Погребняк, Марина Миколаївна
Кропивко, Ірина Валентинівна
Приятельчук, Олена Анатоліївна
Гуменюк, Надія Павлівна
Mykhaylenko, Valery V.
Єсаулов, Сергій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання