Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування

Єсаулов, Сергій Михайлович

Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування

2018

Єсаулов, Сергій Михайлович.
Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування [Текст] : навч. посіб. / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 150 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 135. - ISBN 978-966-695-471-1

К2-201730

У навчальному посібнику розглядається створення цифрових систем керування для електромеханічних систем. Докладно подано теоретичні основи аналізу синтезу та проектування цифрових систем керування. Окрема частина присвячена питанням формування та обробки інформаційних сигналів від приймальних елементів, що серійно випускаються, що застосовуються в аналогових і дискретних системах контролю та керуваннях технологічними об’єктами, зокрема, транспортними засобами. Розглядаються інженерні прийоми використання цифрової техніки із виконавчими механізмами різної конструкції. Матеріали, наведені у навчальному посібнику відображають відомі й оригінальні підходи проектування цифрової автоматики на основі популярної елементної бази, що дозволяють реалізувати можливості комп’ютерного проектування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Тараріна, Олена Володимирівна
Савочка, Антон
Еріксон, Томас
Берд, Майкл
Клочко, Діана
Бразелл, Дерек
Емброуз, Ґевін
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання