Українська призма : зовнішня політика 2018

Українська призма : зовнішня політика 2018

2019

Українська призма : зовнішня політика 2018 [Текст] : [аналіт. дослідж.] / [Бурейко Н., Вдовенко Ю., Вдовиченко В. та ін. ; редкол. : Бурейко Н., Максак Г., Шелест Г.] ; Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, Громад. орг. "Рада зовніш. політики "Укр. призма". - Київ : Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2019. - 256 с. : табл. - Авт. зазначено на с. 250-252. - ISBN 978-617-7157-91-4

К2-201709

Аналітичне дослідження є системним та комплексним аналізом зовнішньої по- літики України за 2018 р. Проаналізовано сорок дев’ять напрямів – від співпраці з ключовими партнерами та міжнародними організаціями до публічної дипломатії. Застосовано п`ять критеріїв оцінювання – індикаторів, які базуються на новій моде- лі методології дослідження. Широким колом експертів досліджено і проаналізовано діяльність президента, МЗС України, Комітету у закордонних справах Верховної Ради України та інших інституцій, задіяних у формуванні та реалізації зовнішньої політи-ки нашої держави. Дана публікація є четвертим щорічним дослідженням.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Марчук, Іван Степанович
Синявський, Олекса Наумович
Погребняк, Марина Миколаївна
Кропивко, Ірина Валентинівна
Приятельчук, Олена Анатоліївна
Гуменюк, Надія Павлівна
Mykhaylenko, Valery V.
Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання