Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир)

Кропивко, Ірина Валентинівна

Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир)

2019

Кропивко, Ірина Валентинівна.
Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир) [Текст] : монографія / І. В. Кропивко ; [наук. ред. В. А. Гусєв] ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Київ : Видав. дім Дмитра Бураго, 2019. - 520 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-7621-31-6 (у паліт.)

К2-201836

У монографії досліджено українську й польську постмодерну прозу крізь призму категорії «трансгресія». Трансгресивні прояви увиразнено за допомогою понять «карнавал», «фрагментація», «фронтир». Тексти позиціоновано як поле карнавальної гри рівноправних учасників-гравців різнопорядковими фрагментами. Поняття «фронтир» використано для наголошення процесуальності постмодерних явищ.
Дослідження рекомендоване філологам, викладачам, студентам, ІТО цікавиться питаннями теоретичного та компаративного вивчення української й польської літератури постмодерну.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Провост Фостер
Фрідман Девід
Мейсон Пол
Чабан Николай Петрович
Чайка Сергій Михайлович
Касьянов Георгій Володимирович
Лібер Юрій
Гінтон Сьюзен Елоїз
Аллен Вуді
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання