Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир)

Кропивко, Ірина Валентинівна

Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир)

2019

Кропивко, Ірина Валентинівна.
Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир) [Текст] : монографія / І. В. Кропивко ; [наук. ред. В. А. Гусєв] ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Київ : Видав. дім Дмитра Бураго, 2019. - 520 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-7621-31-6 (у паліт.)

К2-201836

У монографії досліджено українську й польську постмодерну прозу крізь призму категорії «трансгресія». Трансгресивні прояви увиразнено за допомогою понять «карнавал», «фрагментація», «фронтир». Тексти позиціоновано як поле карнавальної гри рівноправних учасників-гравців різнопорядковими фрагментами. Поняття «фронтир» використано для наголошення процесуальності постмодерних явищ.
Дослідження рекомендоване філологам, викладачам, студентам, ІТО цікавиться питаннями теоретичного та компаративного вивчення української й польської літератури постмодерну.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
Синявський, Олекса Наумович
Погребняк, Марина Миколаївна
Приятельчук, Олена Анатоліївна
Гуменюк, Надія Павлівна
Mykhaylenko, Valery V.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання