Танець "модерн" XX ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція

Погребняк, Марина Миколаївна

Танець "модерн" XX ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція

2015

Погребняк, Марина Миколаївна.
Танець "модерн" XX ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція [Текст] : монографія / Марина Погребняк ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 312 с. : іл. - Бібліогр. : с. 264-286 - Імен покажч. : с. 287-308.

К4-28017

У монографії на основі широкого комплексу літературних джерел та мистецької практики вперше у вітчизняному мистецтвознавстві надається цілісна картина функціонування танцю «модерн» у хореографічній культурі XX ст. З’ясовані культурно-історичні передумови виникнення стилю «модерн» та його екстраполяції у мистецтво хореографії. Виявлено, що символізм є однією з найважливіших передумов і, як філософсько-світоглядна концепція, знаходить своє вираження у практиці танцю «модерн». Науково сформульовані критерії віднесення хореографічних творів до стилю «модерн» та визначається поняття «школа танцю “модерн ”». Відстежується еволюція танцю «модерн» протягом XX ст.. естетико-теоретичні ідеї реформаторів сценічного руху та провідних представників світового танцю «модерн». Визначаються особливості розвитку стилю «модерн» у хореографії в дореволюційний і радянській Росії, а також естетико-теоретичні засади постмодерної хореографії. Відтворюються я шляхи поширення традиції світового танцю «модерн».
Для науковців, фахівців у галузі мистецтвознавства а, історії та теорії аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної хореографії.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання