Танець "модерн" XX ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція

Погребняк, Марина Миколаївна

Танець "модерн" XX ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція

2015

Погребняк, Марина Миколаївна.
Танець "модерн" XX ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція [Текст] : монографія / Марина Погребняк ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 312 с. : іл. - Бібліогр. : с. 264-286 - Імен покажч. : с. 287-308.

К4-28017

У монографії на основі широкого комплексу літературних джерел та мистецької практики вперше у вітчизняному мистецтвознавстві надається цілісна картина функціонування танцю «модерн» у хореографічній культурі XX ст. З’ясовані культурно-історичні передумови виникнення стилю «модерн» та його екстраполяції у мистецтво хореографії. Виявлено, що символізм є однією з найважливіших передумов і, як філософсько-світоглядна концепція, знаходить своє вираження у практиці танцю «модерн». Науково сформульовані критерії віднесення хореографічних творів до стилю «модерн» та визначається поняття «школа танцю “модерн ”». Відстежується еволюція танцю «модерн» протягом XX ст.. естетико-теоретичні ідеї реформаторів сценічного руху та провідних представників світового танцю «модерн». Визначаються особливості розвитку стилю «модерн» у хореографії в дореволюційний і радянській Росії, а також естетико-теоретичні засади постмодерної хореографії. Відтворюються я шляхи поширення традиції світового танцю «модерн».
Для науковців, фахівців у галузі мистецтвознавства а, історії та теорії аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної хореографії.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Провост Фостер
Фрідман Девід
Мейсон Пол
Чабан Николай Петрович
Чайка Сергій Михайлович
Касьянов Георгій Володимирович
Лібер Юрій
Гінтон Сьюзен Елоїз
Аллен Вуді
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання