Норми української літературної мови

Синявський, Олекса Наумович

Норми української літературної мови

2018

Синявський, Олекса Наумович.
Норми української літературної мови [Текст] / Олекса Синявський ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - Репринт. вид. 1931 р. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. - XIX, [I], 367 с. - (Українська граматична класика). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-617-7621-17-0 (у паліт.)

К4-28047

«Норми української літературної мови» видатного українського мовознавця Олекси Синявського (1887 – 1937) – це системний опис структури української мови нової доби, поданий у контексті орфоепічних і правописних норм відповідно до «Українського правопису» 1928 р. Великий мовний матеріал автор осмислив і прокоментував задля упорядкування, утвердження й розбудови українськомовного простору України. У книзі приваблюють широкий історичний контекст багатьох мовних елементів, пояснення рекомендованих для вживання нормативних форм, чітка аргументація кваліфікації мовних одиниць як бажаних чи недопустимих. Книга була підручником і порадником для багатьох поколінь і нині залишається цінним джерелом інформації для пізнання й освоєння великого материка української мови.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання