Сербін Анатолій Гаврилович

Фармацевтична ботаніка

2015

Сербін А. Г. Фармацевтична ботаніка [Текст]: підруч. для студентів вищ. фармацевт. ф-тів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Сербін А. Г., Сіра Л. М., Слободянюк Т. О.; за ред. Л. М. Сірої; Нац. фармацевт. ун-т . - Вінниця : Нова книга, 2015. - 486, [1] с.: іл.

К5-24433

Друге, стереотипне видання затверджено МОЗ України як базовий вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.

Підручник складений відповідно до програми, з урахуванням вимог Болонської конвенції, відповідає сучасним вимогам навчальних видань вищої школи держав Європи. Закладає основи знань відносно макро- і мікроскопічного аналізу рослинних об'єктів. На прикладі лікарських рослин висвітлено сучасне уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин і органів; способів розмноження рослин і грибів. Відображені сучасні погляди на класифікацію, стан використання лікарських рослин, питання фітоекології, геоботаніки, охорони і раціональної експлуатації вітчизняної сировинної бази. Надана морфолого-анатомічна і хемосистематична характеристика родин. Для видів рослин, водоростей і грибів наведено: поширення, екологія, морфологічна діагностика, хімічний склад, біологічна дія, рекомендації і застереження відносно застосування, стан природних ресурсів. Використано власні наукові розробки.

Текст супроводжують 22 таблиці, ЗО схем, понад 370 рисунків і фотографій. Запропоновані контрольні питання, ситуаційні завдання та еталони відповідей до них, термінологічний словник, 5 покажчиків, джерела інформації та доданий перелік виправлень.

Видання передбачає використання при вивченні базових дисциплін - фармацевтичної і медичної ботаніки, при опрацюванні окремих розділів професійно орієнтованих дисциплін та в якості довідника.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Легеза Євген Олександрович
Гриневич Людмила Володимирівна
Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання