Кайтанський Олександр Сергійович

Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні

2015

Кайтанський О. С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні [Текст]: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. С. Кайтанський; Нац. ун-т ''Одес. юрид. акад.''. - Одеса: [б. в.], 2015. - 20 с.

Ав-199909

У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту молоді в Україні. Визначаються поняття та ознаки молоді як правової категорії. Характеризуються становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України про соціальний захист молоді. Визначаються поняття та ознаки соціального захисту молоді в Україні. Виокремлюються форми та види соціального захисту молоді за законодавством України. Характеризуються гарантії та соціальні пільги у сфері зайнятості, освіти, охорони здоров'я як правові засоби соціального захисту молоді за законодавством України. Розглядається соціальне обслуговування як вид соціального захисту молоді. Формулюються науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері соціального захисту молоді.

Розраховано на науковців, викладачів, юристів-практиків, працівників, які займаються законопроектною роботою, аспіратів, студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання