Кайтанський Олександр Сергійович

Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні

2015

Кайтанський О. С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні [Текст]: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. С. Кайтанський; Нац. ун-т ''Одес. юрид. акад.''. - Одеса: [б. в.], 2015. - 20 с.

Ав-199909

У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту молоді в Україні. Визначаються поняття та ознаки молоді як правової категорії. Характеризуються становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України про соціальний захист молоді. Визначаються поняття та ознаки соціального захисту молоді в Україні. Виокремлюються форми та види соціального захисту молоді за законодавством України. Характеризуються гарантії та соціальні пільги у сфері зайнятості, освіти, охорони здоров'я як правові засоби соціального захисту молоді за законодавством України. Розглядається соціальне обслуговування як вид соціального захисту молоді. Формулюються науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері соціального захисту молоді.

Розраховано на науковців, викладачів, юристів-практиків, працівників, які займаються законопроектною роботою, аспіратів, студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання