Розум Ігор Олександрович

Теоретичні та практичні аспекти провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму

2015

Розум І. О. Теоретичні та практичні аспекти провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму [Текст] : монографія / Розум І .О. - Київ: Славутич-Дельфін, 2015. - 198 с.

К2-185307

У монографії здійснено змістовний аналіз теоретичних і практичних аспектів оскарження до адміністративних судів рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму, сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації з метою вдосконалення чинного адміністративно-процесуального законодавства, котре регламентує порядок провадження у такій категорії справ адміністративної юрисдикції, а також судової практики їх розгляду і вирішення.

Для фахівців у галузях конституційного, адміністративного, виборчого та адміністративно-процесуального права, суддів, адвокатів, наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад'юнктів, докторантів, студентів юридичних факультетів і ВНЗ, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами правової регламентації порядку підготовки і проведення виборчих та референдних процесів в Україні, особливостей правового статусу їх суб'єктів і процесуальними аспектами розгляду і вирішення адміністративними судами відповідної категорії публічно-правових спорів.

Автор висловлює особисту щиру вдячність за безпосереднє сприяння у підготовці та виданні цієї наукової праці доктору юридичних наук, директору Юридичного інституту Національного авіаційного університету, доценту Ірині Миколаївні Сопілко.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2016

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання