Розум Ігор Олександрович

Теоретичні та практичні аспекти провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму

2015

Розум І. О. Теоретичні та практичні аспекти провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму [Текст] : монографія / Розум І .О. - Київ: Славутич-Дельфін, 2015. - 198 с.

К2-185307

У монографії здійснено змістовний аналіз теоретичних і практичних аспектів оскарження до адміністративних судів рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму, сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації з метою вдосконалення чинного адміністративно-процесуального законодавства, котре регламентує порядок провадження у такій категорії справ адміністративної юрисдикції, а також судової практики їх розгляду і вирішення.

Для фахівців у галузях конституційного, адміністративного, виборчого та адміністративно-процесуального права, суддів, адвокатів, наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад'юнктів, докторантів, студентів юридичних факультетів і ВНЗ, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами правової регламентації порядку підготовки і проведення виборчих та референдних процесів в Україні, особливостей правового статусу їх суб'єктів і процесуальними аспектами розгляду і вирішення адміністративними судами відповідної категорії публічно-правових спорів.

Автор висловлює особисту щиру вдячність за безпосереднє сприяння у підготовці та виданні цієї наукової праці доктору юридичних наук, директору Юридичного інституту Національного авіаційного університету, доценту Ірині Миколаївні Сопілко.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання