Щербань Олена Дмитрівна

Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону)

2014

Щербань О. Д. Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону) [Текст]: монографія / О. Д. Щербань, І. П. Косарєва. - Харків: НікаНова, 2014. - 146 с.

К2-185303

У монографії розкривається організація інвестиційного процесу, його суть, характеристика та особливості організаційно-економічного механізму інвестування, який розглянуто як систему організаційних, управлінських і регулюючих дій, способів і процесів, які формують і впливають на порядок здійснення інвестиційної діяльності й протікання інвестиційних процесів, що призведе до досягнення очікуваних економічних, соціальних, екологічних та інших результатів. Визначено, що використання системного підходу до оцінювання ефективності інвестицій обумовлено необхідністю визначення мети інвестування, структури управління автотранспортним підприємством, що передбачає встановлення зв'язків і взаємодії між елементами системи. Представлено сучасний стан інвестування автотранспортних підприємств, впливу процесу перевезень автотранспортними підприємствами на навколишнє природне середовище. Удосконалення організаційно-економічного механізму автотранспортних підприємств передбачає реалізацію системи організаційних, економічних, правових, управлінських і регулюючих дій, які формують і впливають на розмір та ефективність інвестування.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2016

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання