Функціонування системи державних фінансів України в умовах інтеграційних процесів

2015

Функціонування системи державних фінансів України в умовах інтеграційних процесів [Текст]: монографія / [Т. Е. Городецька, І. О. Пєнська, Т. В. Стеценко та ін.; за заг. ред. О. Л. Яременка]; Харків. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі, Каф. держ. фінансів. - Харків: НікаНова, 2015. - 175 с.: іл.

К2-185295

У монографії висвітлено актуальні аспекти оптимізації функціонування системи державних фінансів України в умовах фундаментальних зсувів та загострення соціально-економічних проблем. Досліджено інвестиційну політику держави в умовах загострення глобальної конкуренції. Розглянуто концептуальні заса¬ди розвитку системі місцевих бюджетів у контексті засад полі¬тики децентралізації фінансового устрою України. Проаналізовано актуальні питання розвитку доходної бази місцевих бюджетів з урахуванням можливостей інструменту муніципальних запозичень. Охарактеризовано фіскальний потенціалу податку на доходи фізичних осіб та його можливостей з точки зору подальшої децентралізації системи державних фінансів. Окреслено актуальні вимоги фінансової безпеки та засоби їх реалізації з використанням методів ризик-менеджменту та інструментів правових обмежень. Розглянуто фінансові засади удосконалення системи соціального страхування в Україні.

Для науковців, аспірантів, студентів ВНЗ економічних спеціальностей та практичних працівників.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у квітні 2016

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання