Функціонування системи державних фінансів України в умовах інтеграційних процесів

2015

Функціонування системи державних фінансів України в умовах інтеграційних процесів [Текст]: монографія / [Т. Е. Городецька, І. О. Пєнська, Т. В. Стеценко та ін.; за заг. ред. О. Л. Яременка]; Харків. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі, Каф. держ. фінансів. - Харків: НікаНова, 2015. - 175 с.: іл.

К2-185295

У монографії висвітлено актуальні аспекти оптимізації функціонування системи державних фінансів України в умовах фундаментальних зсувів та загострення соціально-економічних проблем. Досліджено інвестиційну політику держави в умовах загострення глобальної конкуренції. Розглянуто концептуальні заса¬ди розвитку системі місцевих бюджетів у контексті засад полі¬тики децентралізації фінансового устрою України. Проаналізовано актуальні питання розвитку доходної бази місцевих бюджетів з урахуванням можливостей інструменту муніципальних запозичень. Охарактеризовано фіскальний потенціалу податку на доходи фізичних осіб та його можливостей з точки зору подальшої децентралізації системи державних фінансів. Окреслено актуальні вимоги фінансової безпеки та засоби їх реалізації з використанням методів ризик-менеджменту та інструментів правових обмежень. Розглянуто фінансові засади удосконалення системи соціального страхування в Україні.

Для науковців, аспірантів, студентів ВНЗ економічних спеціальностей та практичних працівників.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у квітні 2016

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання