Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування. Організація виконання робіт та технічного обслуговування

2016

СОУ ВЕА. 200.1.1/01:2016

Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування. Організація виконання робіт та технічного обслуговування [Текст] : стандарт / А. К. Царюк [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Плачкова; Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Харків : Фоліо, 2016. — 287 с. : табл., рис. — (Нормативне та технічне забезпечення енергетичної галузі / Всеукраїнська енергетична асамблея). — Додаткова назва : Стандарт організацій України. — ISBN 978-966-03-7496-6.


Стандарт є обов’язковим для виконання організаціями та підприємствами, незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності, що здійснюють монтаж, ремонт і реконструкцію трубопроводів і трубних систем парових та водогрійних котлів незалежно від параметрів робочого середовища, а також виконують роботи з виготовлення трубопроводів з робочим тиском до 2,2 МПА (22 кгс/см2) і температурою води, не вище ніж 4250С, та окремих елементів котлів (водяних економайзерів, пароперегрівачів, поверхонь нагрівання, паропроводів у межах котла та колекторів) на підприємствах України.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у липні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання