Анохін Ігор Євгенович

Актуальні питання експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання та технологій

2016

Анохін І. Є. Актуальні питання експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання та технологій [Текст]: монографія / І. Є. Анохін, В. В. Давидовський; Нац. акад. наук України, Ін-т ядер. дослідж. - Київ: Ін-т ядерних дослідж. НАН України, 2016. - 107 с.: іл.

К4-25282

Монографія присвячена актуальним питанням міжнародного та національного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання та технологій, а також товарів подвійного використання. Розглянуто загальні вимоги міжнародних режимів експортного контролю до таких передач та реалізація їх у законодавстві України.

Особливу увагу приділено структурі та особливостям побудови контрольних списків товарів подвійного використання. Проведено детальний аналіз та порівняння різних моделей побудови контрольних списків - контрольних списків міжнародних режимів експортного контролю, України та Європейського Союзу.

Призначена для наукових працівників Національної академії наук України, працівників державних органів України та представників промисловості, які працюють у сфері експортного контролю або стикаються з питаннями, пов'язаними з контролем за міжнародними передачами ядерних товарів, обладнання та технологій та інших товарів подвійного використання. Також може бути корисна викладачам, аспірантам і студентам та всім, хто цікавиться питаннями нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання