Анохін Ігор Євгенович

Актуальні питання експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання та технологій

2016

Анохін І. Є. Актуальні питання експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання та технологій [Текст]: монографія / І. Є. Анохін, В. В. Давидовський; Нац. акад. наук України, Ін-т ядер. дослідж. - Київ: Ін-т ядерних дослідж. НАН України, 2016. - 107 с.: іл.

К4-25282

Монографія присвячена актуальним питанням міжнародного та національного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання та технологій, а також товарів подвійного використання. Розглянуто загальні вимоги міжнародних режимів експортного контролю до таких передач та реалізація їх у законодавстві України.

Особливу увагу приділено структурі та особливостям побудови контрольних списків товарів подвійного використання. Проведено детальний аналіз та порівняння різних моделей побудови контрольних списків - контрольних списків міжнародних режимів експортного контролю, України та Європейського Союзу.

Призначена для наукових працівників Національної академії наук України, працівників державних органів України та представників промисловості, які працюють у сфері експортного контролю або стикаються з питаннями, пов'язаними з контролем за міжнародними передачами ядерних товарів, обладнання та технологій та інших товарів подвійного використання. Також може бути корисна викладачам, аспірантам і студентам та всім, хто цікавиться питаннями нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання