Яценко Таміла Олексіївна

Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина XX - початок XXI століття)

2016

Яценко Т. О. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина XX - початок XXI століття) [Текст]: монографія / Яценко Таміла; Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України. - Київ: Педагогічна думка, 2016. - 359 с.

К2-189424

У монографії проаналізовано методичні надбання вітчизняної педагогічної науки, на ґрунті яких виникають сучасні науково-методичні концепції та розробляється стратегія шкільної літературної освіти. З'ясовано сутність поняття «тенденції розвитку методики навчання української літератури». Розкрито філософсько-культурологічні, літературознавчі та психолого-педагогічні передумови, що впливають на розвиток шкільної літературної освіти в різні історичні часи. Презентовано періодизацію методики навчання української літератури в школі з урахуванням культурно-історичних, соціальне-політичних та педагогічних чинників. Розглянуто педагогічні ідеї вітчизняних і зарубіжних методистів, прогресивних діячів культури та освіти, в яких увиразнено ключові проблеми шкільної літературної освіти як у змістовному, так і процесуальному аспектах, що вказує на тенденційний характер розвитку методики навчання української літератури. Визначено та схарактеризовано тенденції розвитку методики навчання української літератури другої половини XX - поч. XXI ст. у контексті якісних змін у змісті та виборі методів, прийомів і форм шкільного літературного навчання.

Для фахівців у галузі методики навчання літератури, студентів-філологів, магістрантів, аспірантів, учителів української мови і літератури.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання