Яценко Таміла Олексіївна

Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина XX - початок XXI століття)

2016

Яценко Т. О. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина XX - початок XXI століття) [Текст]: монографія / Яценко Таміла; Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України. - Київ: Педагогічна думка, 2016. - 359 с.

К2-189424

У монографії проаналізовано методичні надбання вітчизняної педагогічної науки, на ґрунті яких виникають сучасні науково-методичні концепції та розробляється стратегія шкільної літературної освіти. З'ясовано сутність поняття «тенденції розвитку методики навчання української літератури». Розкрито філософсько-культурологічні, літературознавчі та психолого-педагогічні передумови, що впливають на розвиток шкільної літературної освіти в різні історичні часи. Презентовано періодизацію методики навчання української літератури в школі з урахуванням культурно-історичних, соціальне-політичних та педагогічних чинників. Розглянуто педагогічні ідеї вітчизняних і зарубіжних методистів, прогресивних діячів культури та освіти, в яких увиразнено ключові проблеми шкільної літературної освіти як у змістовному, так і процесуальному аспектах, що вказує на тенденційний характер розвитку методики навчання української літератури. Визначено та схарактеризовано тенденції розвитку методики навчання української літератури другої половини XX - поч. XXI ст. у контексті якісних змін у змісті та виборі методів, прийомів і форм шкільного літературного навчання.

Для фахівців у галузі методики навчання літератури, студентів-філологів, магістрантів, аспірантів, учителів української мови і літератури.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Штифурак Віра Євгенівна
Гілл Наполеон
Романенко Сергій Миколайович
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
Черемський Костянтин Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання