Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні

2016

Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні [Текст]: монографія / Донец. держ. ун-т упр. - Маріуполь: ДонДУУ-Східний вид. дім, 2016 - .

Т. 1 / [Балуєва О. В., Келембет О. С., Чуприна О. О. та ін.; за заг. ред. О. В. Балуєвої]. - 2016. - 216 с.

К3-62749

Монографію присвячено дослідженню науково-методичних основ формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб. Сформовано напрями державної соціальної підтримки та захисту внутрішньо переміщених осіб. Узагальнено зарубіжний досвід розв'язання проблем та визначено потреби внутрішньо переміщених осіб та ступінь їх задоволення. Наведено результати аналізу соціально-економічного забезпечення та політики підтримки і стимулювання підприємництва внутрішньо переміщених осіб.

Дане дослідження рекомендовано широкому колу фахівців у галузі економіки, демографії, людського розвитку, державного управління, аспірантів та студентів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання