Український Євромайдан. Прикарпатський вимір

2016

Український Євромайдан. Прикарпатський вимір [Текст]: наук.-док. вид. / [Є. Бардяк, Л. Борисевич, М. Вітенко та ін.]; за ред. М. Кугутяка; Івано-Франків. облдержадмін., Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника та ін. - Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2016. - 701 с.: іл.

К4-25304

У книзі розкрито причини та передумови Революції Гідності, проаналізовано її рушійні сили та цілі. У нарисах, статтях, а також у хроніці подій і документах простежено внесок жителів Івано-Франківської області в події Євромайдану, висвітлено перебіг народного протесту, що розпочав великі зміни не лише в Україні, але - без перебільшення - вплинув на формування нового вектора розвитку світової історії.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів, широкого кола читачів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання