Український Євромайдан. Прикарпатський вимір

2016

Український Євромайдан. Прикарпатський вимір [Текст]: наук.-док. вид. / [Є. Бардяк, Л. Борисевич, М. Вітенко та ін.]; за ред. М. Кугутяка; Івано-Франків. облдержадмін., Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника та ін. - Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2016. - 701 с.: іл.

К4-25304

У книзі розкрито причини та передумови Революції Гідності, проаналізовано її рушійні сили та цілі. У нарисах, статтях, а також у хроніці подій і документах простежено внесок жителів Івано-Франківської області в події Євромайдану, висвітлено перебіг народного протесту, що розпочав великі зміни не лише в Україні, але - без перебільшення - вплинув на формування нового вектора розвитку світової історії.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів, широкого кола читачів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання