Проблеми права екологічної безпеки

2016

Проблеми права екологічної безпеки [Текст]: навч. посіб. / [М. В. Краснова, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова та ін.]; під заг. ред. М. В. Краснової та Р. С. Кіріна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Держ. вищ. навч. закл. ''Нац. гірн. ун-т''. - Дніпро: НГУ, 2016. - 574 с.

К2-189476

Присвячено дослідженню науково-методологічних, навчальних та практичних проблем правового регулювання екологічної безпеки в Україні, яке почало формуватися в останні десятиліття минулого століття та набуває актуальності на початку даного тисячоліття на засадах міжнародно-правових, європейських та національних вимог, покладених в основу забезпечення сталого розвитку, з метою гарантування природних екологічних прав людини та громадянина, попередження негативного впливу різних видів суспільної діяльності на стан довкілля, усунення світових екологічних загроз, які при цьому виникають шляхом виконання державок» та її органами, а також суб'єктами господарювання правових, організаційних, економічних, техніко-технологічних та інших соціальне значимих заходів.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, фахівців у сфері права екологічної безпеки в Україні та світі.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Штифурак Віра Євгенівна
Гілл Наполеон
Романенко Сергій Миколайович
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
Черемський Костянтин Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання