Рядінська В. О.

Становлення та розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: фінансово-правові проблеми

2014

Рядінська В.О. Становлення та розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: фінансово-правові проблеми: монографія. - К.: «МП Леся», 2014. - 464 с.

К2-184081

В основу монографії покладено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Воно стало результатом пошуку, спрямованого на те, щоб створити цілісну наукову картину, яка відображає формування системи оподаткування доходів фізичних осіб та її розвитку на сучасному етапі в Україні з урахуванням прогресивних теоретичних досліджень та досвід зарубіжних країн з розвиненою економікою.
У монографії проаналізовано теоретико-правові основи системи оподаткування до-ходів фізичних осіб в Україні, Історичний розвиток правового регулювання цієї системи, досліджено правовий механізм податку на доходи фізичних осіб та військового збору, як основних платежів, що справляються з доходів зичних осіб в Україні, визначено напрями вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб на сучасному етапі в Україні. Отримані в результаті висновки дозволяють показати не лише окремі недоліки в правовому забезпеченні системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні на сучасному етапі, але й виявити причини їх виникнення та напрями удосконалення такої системи, що забезпечать формування ефективної та соціально-орієнтованої системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у січні 2016

 

Останні надходження

Легеза Євген Олександрович
Гриневич Людмила Володимирівна
Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання