Вельма Світлана Володимирівна

Практикум з інформаційних технологій у фармації

2016

Вельма С. В. Практикум з інформаційних технологій у фармації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Вельма, Н. М. Яценко, Ю. М. Пєнкін; [Нац. фармац. ун-т ]. - Електрон. вид. комбінов. використання на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Харків: НФаУ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер. - Назва з етикетки диска. - Електрон. версія друков. публ.

Х3-3458

Фонд залу електронних документів
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання