Горбаньов Ігор Миколайович

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності

2016

Горбаньов І. М. Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: навч. посіб. з інтерактив. елементами / Горбаньов І. М.; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Електрон. текстові дані. - Одеса: ОДУВС, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер; MP4; Media Play Classic. - Назва з етикетки диска. - Електрон. версія друков. публ.

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання