Горбаньов Ігор Миколайович

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності

2016

Горбаньов І. М. Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: навч. посіб. з інтерактив. елементами / Горбаньов І. М.; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Електрон. текстові дані. - Одеса: ОДУВС, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер; MP4; Media Play Classic. - Назва з етикетки диска. - Електрон. версія друков. публ.

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання