Горбаньов Ігор Миколайович

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності

2016

Горбаньов І. М. Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: навч. посіб. з інтерактив. елементами / Горбаньов І. М.; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Електрон. текстові дані. - Одеса: ОДУВС, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер; MP4; Media Play Classic. - Назва з етикетки диска. - Електрон. версія друков. публ.

Х3-3461

Фонд залу електронних документів
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання