Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел

2016

Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел [Текст]: монографія / Р. Бунь, Н. Чарковська, О. Данило та ін.; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Сорока Т. Б., 2016. - 479 с.: іл.

К4-25328

В монографії представлено підходи до просторового моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел у енергетичному, промисловому та сільськогосподарському секторах, а також при оперуванні з відходами. Описано математичні моделі емісії діоксиду вуглецю, метану, закису азоту та інших парникових газів у цих секторах, а також геоінформаційні технології побудови просторових кадастрів емісії. Наведено результати обчислювальних експериментів з просторової інвентаризації емісії парникових газів в Україні та Польщі на рівні точкових та площинних джерел.

Для фахівців у галузі математичного моделювання та геоінформаційних технологій для потреб екології та охорони довкілля. Може бути корисною студентам та аспірантам відповідних спеціальностей.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання