Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел

2016

Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел [Текст]: монографія / Р. Бунь, Н. Чарковська, О. Данило та ін.; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Сорока Т. Б., 2016. - 479 с.: іл.

К4-25328

В монографії представлено підходи до просторового моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел у енергетичному, промисловому та сільськогосподарському секторах, а також при оперуванні з відходами. Описано математичні моделі емісії діоксиду вуглецю, метану, закису азоту та інших парникових газів у цих секторах, а також геоінформаційні технології побудови просторових кадастрів емісії. Наведено результати обчислювальних експериментів з просторової інвентаризації емісії парникових газів в Україні та Польщі на рівні точкових та площинних джерел.

Для фахівців у галузі математичного моделювання та геоінформаційних технологій для потреб екології та охорони довкілля. Може бути корисною студентам та аспірантам відповідних спеціальностей.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання