Дашкевич Ярослав Романович

Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії

2016

Дашкевич Я. Р. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії [Текст] = Ukraine at the Crossroads of Worlds: Religious, Social and Cultural Studies / Ярослав Дашкевич; [упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс ; редкол.: М. Капраль та ін.]; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня та ін.]. - Львів : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2016. - XLVI, 601 с., [4] арк. іл.

К4-25320

У збірнику подано 55 статей, розвідок, есеїв і спогадів відомого історика, політв'язня та громадського діяча, професора Ярослава Дашкевича (1926-2010), що охоплюють широку палітру досліджень у категоріях тяглості української традиції - від східних слов'ян (язичництво) до сучасних феноменів доби незалежності. Учений фокусує увагу на генезі й історичному розвитку українського християнства (православні та греко-католики) в тісному взаємозв'язку з іншими конфесіями і релігіями - монофізитами (вірменами), римо-католиками (поляками, німцями, угорцями і литовцями), а також юдєями, мусульманами і буддистами. Особливістю творчого доробку дослідника є розгляд культурних та релігійних феноменів у глобальному цивілізаційному контексті та водночас у межах ширших процесів державотворення і націотворення в українських землях.

Для всіх, хто цікавиться культурною та релігійною історією України.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання