Дашкевич Ярослав Романович

Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії

2016

Дашкевич Я. Р. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії [Текст] = Ukraine at the Crossroads of Worlds: Religious, Social and Cultural Studies / Ярослав Дашкевич; [упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс ; редкол.: М. Капраль та ін.]; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня та ін.]. - Львів : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2016. - XLVI, 601 с., [4] арк. іл.

К4-25320

У збірнику подано 55 статей, розвідок, есеїв і спогадів відомого історика, політв'язня та громадського діяча, професора Ярослава Дашкевича (1926-2010), що охоплюють широку палітру досліджень у категоріях тяглості української традиції - від східних слов'ян (язичництво) до сучасних феноменів доби незалежності. Учений фокусує увагу на генезі й історичному розвитку українського християнства (православні та греко-католики) в тісному взаємозв'язку з іншими конфесіями і релігіями - монофізитами (вірменами), римо-католиками (поляками, німцями, угорцями і литовцями), а також юдєями, мусульманами і буддистами. Особливістю творчого доробку дослідника є розгляд культурних та релігійних феноменів у глобальному цивілізаційному контексті та водночас у межах ширших процесів державотворення і націотворення в українських землях.

Для всіх, хто цікавиться культурною та релігійною історією України.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання