Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку

2016

Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку [Текст]: монографія / [Н. П. Мешко, В. Є. Редько, О. П. Крупський та ін.]; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро: Акцент ПП, 2016. - 320 с.

К2-189683

У монографії відображено дослідження розвитку регіонального туризму, розглянуто стратегії управління регіональним туризмом, аспекти управління туристичною діяльністю. Монографія містить огляд пріоритетних напрямів розвитку регіонального туризму в Дніпропетровській області.

Монографію адресовано ученим, викладачам, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться питаннями розвитку регіонального туризму.

Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за належність представленого матеріалу авторові, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання