Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку

2016

Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку [Текст]: монографія / [Н. П. Мешко, В. Є. Редько, О. П. Крупський та ін.]; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро: Акцент ПП, 2016. - 320 с.

К2-189683

У монографії відображено дослідження розвитку регіонального туризму, розглянуто стратегії управління регіональним туризмом, аспекти управління туристичною діяльністю. Монографія містить огляд пріоритетних напрямів розвитку регіонального туризму в Дніпропетровській області.

Монографію адресовано ученим, викладачам, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться питаннями розвитку регіонального туризму.

Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за належність представленого матеріалу авторові, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання