Ануфрієва Наталія Михайлівна

Соціальна психологія

2016

Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. - Київ: Каравела, 2016. - 369 с.

К2-189793

У навчальному посібнику викладено основи курсу соціальної психології, розкрито предмет, основні методи, місце у системі наукового пізнання, історію, а також - специфіку дослідження особистості у соціальній психології, проблеми міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглянуто питання, пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання