Теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи

2016

Теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи [Текст]: навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко [та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Н.-д. центр пробл. соц. педагогіки та соц. роботи Нац. акад. пед. наук України та Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Слов'янськ: Маторін Б. І., 2016. - 433 с.

К2-189794

У книзі розкрито теоретико-методологічні підходи до вивчений соціальної педагогіки, подано характеристику соціалізації як контексту виховання; значне місце приділено-девіації як соціально-педагогічній проблемі. Посібник сприятиме підвищенню професійного рівня соціального педагога та соціального працівника.

Видання розраховано насамперед для студентів вищих навчальних закладів, які опановують фах соціального педагога, соціального працівника, а також на спеціалістів у галузі соціально-педагогічної роботи. Посібник також буде цікавим та корисним для практичних працівників соціальної сфери, соціальних педагогів, учителів загальноосвітніх закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання