Чекалюк Вероніка Василівна

Формування іміджу України у ЗМІ

2016

Чекалюк В. В. Формування іміджу України у ЗМІ [Текст]: монографія / Чекалюк Вероніка Василівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Акад. Укр. преси: Центр вільної преси, 2016. - 355 с.

К2-189770

У монографії викладено наукове баченім творення репутації держави, розглянуто медіамеханізми формування позитивного Іміджу України. Акцентується увага на взаємодії об'єкта, імідж якого формується, з цільовою аудиторією через медіаінструменти. Досліджено процеси творення позитивного іміджу лідера і держави у взаємодії зі ЗМІ, обґрунтовано вплив державного іміджу, тиражованого у ЗМІ, на свідомість громадянина. Оцінено потенціал наявних методів і ресурсів творення бренда, виявлено сучасні вимоги до мас-медіа та роботи іміджмейкерів по творенню позитивного образу України у свідомості громадян своєї країни та закордонної аудиторії. Обґрунтовано нові підходи до іміджування, подачі матеріалів у ЗМІ, взаємодії: влада - ЗМІ - громадськість. Представлено концепцію підсилення бренда України.

Монографія адресована студентам, аспірантам, викладачам гуманітарних ВНЗ, іміджмейкерам-практикам, дипломатам, працівникам медіа - всім, чия діяльність причетна до формування державного іміджу України.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання