Чекалюк Вероніка Василівна

Формування іміджу України у ЗМІ

2016

Чекалюк В. В. Формування іміджу України у ЗМІ [Текст]: монографія / Чекалюк Вероніка Василівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Акад. Укр. преси: Центр вільної преси, 2016. - 355 с.

К2-189770

У монографії викладено наукове баченім творення репутації держави, розглянуто медіамеханізми формування позитивного Іміджу України. Акцентується увага на взаємодії об'єкта, імідж якого формується, з цільовою аудиторією через медіаінструменти. Досліджено процеси творення позитивного іміджу лідера і держави у взаємодії зі ЗМІ, обґрунтовано вплив державного іміджу, тиражованого у ЗМІ, на свідомість громадянина. Оцінено потенціал наявних методів і ресурсів творення бренда, виявлено сучасні вимоги до мас-медіа та роботи іміджмейкерів по творенню позитивного образу України у свідомості громадян своєї країни та закордонної аудиторії. Обґрунтовано нові підходи до іміджування, подачі матеріалів у ЗМІ, взаємодії: влада - ЗМІ - громадськість. Представлено концепцію підсилення бренда України.

Монографія адресована студентам, аспірантам, викладачам гуманітарних ВНЗ, іміджмейкерам-практикам, дипломатам, працівникам медіа - всім, чия діяльність причетна до формування державного іміджу України.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання