Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах

2016

Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах [Електронний ресурс]: кол. моногр. / [Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]; [за наук. ред. В. О. Балуха]. - Електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Чернівці: Наші книги, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - (Бібліотека студента).

Х3-3468

Систем. вимоги:Windows 2000 та вище; PDF Мастер; jpg.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання