Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах

2016

Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах [Електронний ресурс]: кол. моногр. / [Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]; [за наук. ред. В. О. Балуха]. - Електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Чернівці: Наші книги, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - (Бібліотека студента).

Х3-3468

Систем. вимоги:Windows 2000 та вище; PDF Мастер; jpg.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання