Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах

2016

Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах [Електронний ресурс]: кол. моногр. / [Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]; [за наук. ред. В. О. Балуха]. - Електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Чернівці: Наші книги, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - (Бібліотека студента).

Х3-3468

Систем. вимоги:Windows 2000 та вище; PDF Мастер; jpg.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання