Наука і молодь в XXI сторіччі

2016

Наука і молодь в XXI сторіччі [Електронний ресурс]: зб. тез доп. II Міжнар. молодіж. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 1-2 груд. 2016 р.): у 3 ч. / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ). - Електрон. текстові дані. Електрон. граф. дан. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3476

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання