Наука і молодь в XXI сторіччі

2016

Наука і молодь в XXI сторіччі [Електронний ресурс]: зб. тез доп. II Міжнар. молодіж. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 1-2 груд. 2016 р.): у 3 ч. / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ). - Електрон. текстові дані. Електрон. граф. дан. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3476

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання