Наука і молодь в XXI сторіччі

2016

Наука і молодь в XXI сторіччі [Електронний ресурс]: зб. тез доп. II Міжнар. молодіж. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 1-2 груд. 2016 р.): у 3 ч. / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ). - Електрон. текстові дані. Електрон. граф. дан. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3476

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання