Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація

2016

Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація [Електронний ресурс]: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 1 листоп. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ), Ін-т економіки пром-сті НАН України, Львів. торг.-екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Нестуля та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3474

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання