Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація

2016

Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація [Електронний ресурс]: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 1 листоп. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ), Ін-т економіки пром-сті НАН України, Львів. торг.-екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Нестуля та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3474

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання