Авангард. Українські художники першої третини ХХ ст.

2016

Авангард. Українські художники першої третини ХХ ст. [Текст] = Avantgarde. Ukrainian artists of the first third of the 20th C. / Д. О. Горбачов [вступ. ст., упоряд., текстівки, анот.]. - Київ: Мистецтво, 2016. - 319 с.: фото. кольор.

К5-25744

У виданні всебічно репрезентовано розвиток авангардного мистецтва в Украіні. У ньому подано репродукції понад 300 творів українських майстрів-авангардистів, що нині зберігаються в музеях і при¬ватних зібраннях багатьох країн світу. Серед них праці В. Єрмилова, О. Богомазова, В. і Д. Бурлюків, К. Малевича, О. Архипенка, О. Екстер, В. Меллера, В. Пальмова, М. Синякової, А. Петрицькогота багатьох інших художників. У виданні охоплено всі напрями авангардистського руху в Україні — від загальноєвропейських (кубізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм та ін.) до суто національних (на¬родний футуризм селянки Собачко, супрематизм сіл Вербівка та Скопці) В альбомі подано також текстові матеріали —доповіді, виступи, спогади українських художників-авангардистів.

Автор видання — Дмитро Горбачев, провідний український мистецтвознавець, професор, який багато років присвятив дослідженню феномена українського авангардного мистецтва.

Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Штифурак Віра Євгенівна
Гілл Наполеон
Романенко Сергій Миколайович
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
Черемський Костянтин Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання