Авангард. Українські художники першої третини ХХ ст.

2016

Авангард. Українські художники першої третини ХХ ст. [Текст] = Avantgarde. Ukrainian artists of the first third of the 20th C. / Д. О. Горбачов [вступ. ст., упоряд., текстівки, анот.]. - Київ: Мистецтво, 2016. - 319 с.: фото. кольор.

К5-25744

У виданні всебічно репрезентовано розвиток авангардного мистецтва в Украіні. У ньому подано репродукції понад 300 творів українських майстрів-авангардистів, що нині зберігаються в музеях і при¬ватних зібраннях багатьох країн світу. Серед них праці В. Єрмилова, О. Богомазова, В. і Д. Бурлюків, К. Малевича, О. Архипенка, О. Екстер, В. Меллера, В. Пальмова, М. Синякової, А. Петрицькогота багатьох інших художників. У виданні охоплено всі напрями авангардистського руху в Україні — від загальноєвропейських (кубізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм та ін.) до суто національних (на¬родний футуризм селянки Собачко, супрематизм сіл Вербівка та Скопці) В альбомі подано також текстові матеріали —доповіді, виступи, спогади українських художників-авангардистів.

Автор видання — Дмитро Горбачев, провідний український мистецтвознавець, професор, який багато років присвятив дослідженню феномена українського авангардного мистецтва.

Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання