Устенко Сергій Анатолійович

Мережні інформаційні технології

2016

Устенко С. А. Мережні інформаційні технології [Текст]: навч. посіб. для ВНЗ / С. А. Устенко, І. В. Устенко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв: Швець В. М., 2016. - 321 с.: іл.

К2-189913

Навчальний посібник розроблений у відповідності з освітньо-науковою програмою підготовки магістра галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія». Містить лекційний матеріал з нормативної навчальної дисципліни «Мережні інформаційні технології».

Наданий матеріал може бути використаний при організації аудиторних, індивідуальних і самостійних занять. Посібник буде корисним для студентів інших спеціальностей з галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання