Устенко Сергій Анатолійович

Мережні інформаційні технології

2016

Устенко С. А. Мережні інформаційні технології [Текст]: навч. посіб. для ВНЗ / С. А. Устенко, І. В. Устенко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв: Швець В. М., 2016. - 321 с.: іл.

К2-189913

Навчальний посібник розроблений у відповідності з освітньо-науковою програмою підготовки магістра галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія». Містить лекційний матеріал з нормативної навчальної дисципліни «Мережні інформаційні технології».

Наданий матеріал може бути використаний при організації аудиторних, індивідуальних і самостійних занять. Посібник буде корисним для студентів інших спеціальностей з галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання