Устенко Сергій Анатолійович

Мережні інформаційні технології

2016

Устенко С. А. Мережні інформаційні технології [Текст]: навч. посіб. для ВНЗ / С. А. Устенко, І. В. Устенко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв: Швець В. М., 2016. - 321 с.: іл.

К2-189913

Навчальний посібник розроблений у відповідності з освітньо-науковою програмою підготовки магістра галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія». Містить лекційний матеріал з нормативної навчальної дисципліни «Мережні інформаційні технології».

Наданий матеріал може бути використаний при організації аудиторних, індивідуальних і самостійних занять. Посібник буде корисним для студентів інших спеціальностей з галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання