Устенко Сергій Анатолійович

Мережні інформаційні технології

2016

Устенко С. А. Мережні інформаційні технології [Текст]: навч. посіб. для ВНЗ / С. А. Устенко, І. В. Устенко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв: Швець В. М., 2016. - 321 с.: іл.

К2-189913

Навчальний посібник розроблений у відповідності з освітньо-науковою програмою підготовки магістра галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія». Містить лекційний матеріал з нормативної навчальної дисципліни «Мережні інформаційні технології».

Наданий матеріал може бути використаний при організації аудиторних, індивідуальних і самостійних занять. Посібник буде корисним для студентів інших спеціальностей з галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання