Матійків Ірина Миколаївна

Професійна майстерність психолога

2016

Матійків І. М. Професійна майстерність психолога [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ірина Матійків, Зоряна Ковальчук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів: ЛДУВС, 2016. - 339 с.

К2-189952

Навчально-методичний посібник спрямований на вдосконалення професійної майстерності майбутніх психологів. Автори пропонують цикл занять, послідовна реалізація яких сприяє не тільки вдосконаленню загальнопрофесійних знань, умінь, навичок, а й особистісних якостей, які забезпечують ефективність виконання професійної діяльності. Цінність психологічного практикуму у спрямованості на розвиток аутентичної, асертивної, емоційно-компетентної, творчої й духовної особистості. Кожне заняття містить рекомендації щодо виконання вправ, необхідні пояснення, інформаційні матеріали, питання для самоконтролю, домашні завдання.

Особливістю програми є практична спрямованість, простота, доступність, легкість у використанні, швидке досягнення позитивних результатів завдяки унікальному поєднанню авторських методик.

Для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників навчальних закладів, студентів, а також усіх, хто прагне краще зрозуміти власне життя, зробити його більш комфортним і на-вчитися жити в злагоді з собою та довкіллям.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання