Матійків Ірина Миколаївна

Професійна майстерність психолога

2016

Матійків І. М. Професійна майстерність психолога [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ірина Матійків, Зоряна Ковальчук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів: ЛДУВС, 2016. - 339 с.

К2-189952

Навчально-методичний посібник спрямований на вдосконалення професійної майстерності майбутніх психологів. Автори пропонують цикл занять, послідовна реалізація яких сприяє не тільки вдосконаленню загальнопрофесійних знань, умінь, навичок, а й особистісних якостей, які забезпечують ефективність виконання професійної діяльності. Цінність психологічного практикуму у спрямованості на розвиток аутентичної, асертивної, емоційно-компетентної, творчої й духовної особистості. Кожне заняття містить рекомендації щодо виконання вправ, необхідні пояснення, інформаційні матеріали, питання для самоконтролю, домашні завдання.

Особливістю програми є практична спрямованість, простота, доступність, легкість у використанні, швидке досягнення позитивних результатів завдяки унікальному поєднанню авторських методик.

Для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників навчальних закладів, студентів, а також усіх, хто прагне краще зрозуміти власне життя, зробити його більш комфортним і на-вчитися жити в злагоді з собою та довкіллям.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Токмань Ганна Леонідівна
Устенко Сергій Анатолійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання