Leszczak Oleg

Etniczny obraz świata polaków. Kulturowo-cywilizacyjna i lingwosemiotyczna analiza polskiego dyskursu publicznego

2017

Leszczak, Oleg. Etniczny obraz świata polaków. Kulturowo-cywilizacyjna i lingwosemiotyczna analiza polskiego dyskursu publicznego [Tekst] / O. Leszczak. - Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 2017. - 372 s. - ISBN 978-966-07-3070-0

И4-9898

Етнічна картина світу поляків. Культурно-цивілізаційний і лінгвосеміотичний аналіз польського публічного дискурсу

Монографія присвячена системному аналізу польського публічного дискурсу з точки зору світогляду й систем цінностей його учасників. Лінгвосеміотичний аналіз був здійснений з позицій антропоцентричної функціонально-прагматичної методології.

Видання розраховано на дослідників етнокультурної і лінгвістичної картини світу які цікавляться проблемами етнічності та публічним дискурсом.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання